Robot PASCObot

PASCObot wykracza poza typowe zastosowania robotyki pomagając uczniom zgłębić ich wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i STEM. Jest ekscytującym narzędziem do radosnej nauki o operowaniu danymi, robotyce, programowaniu, pomiarach i kontrolerach. Łączy system zbierania danych w czasie rzeczywistym oraz tworzenie wykresów i analiz z intuicyjnym interfejsem do kodowania, który dostosowuje się do poziomu umiejętności uczniów.